HyaCorp Endo Gel

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ СРАСТВАНИЯТА?

Срастванията представляват анормални свързвания между тъкани и органи. Те се развиват в отговор на травма на перинеума в резултат или на операция или на възпаление. Следоперативните сраствания се получават след почти всички коремни и тазови операции. Вътрематочните сраствания могат също да се формират между срещуположни вътрешни повърхности на матката в следствие на хистероскопска операция.

ИМА ЛИ РЕШЕНИЕ?

Съществуват редица стратегии за минимализиране на риска от формиране на сраствания, включващи минимално инвазивна хирургия, постоянна иригация и минимален контакт с чуждо тяло. Въпреки това данни от много проучвания показват, че такива стратегии имат много малък ефект към днешна дата. Заключението от тези проучвания най-общо постановява, че „За жени подлагащи се на гинекологична операция и особено тези подлагащи се на операции на матката и фалопиевите тръби, които имат желание да забременеят, прилагането на добра хирургична практика, заедно с широкото прилагане на агенти намаляващи срастванията може да помогне да се редуцират повторните хоспитализации и да минимализира риска от усложнения като запушване на червата, вторично безплодие и болка.”

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА HYACORP ENDO GEL?

Медицинското изделие HYACORP ENDO GEL® e предназначено за предотвратяване или намаляване на формирането на следоперативни сраствания в коремно-тазовата област. HYACORP ENDO GEL® може да се употребява, както при открити хирургични манипулации, така и при лапароскопски и хистероскопски такива. HYACORP ENDO GEL® е био -разрадим, стерилен, прозрачен и силно вискозен гел на базата на кръстосано свързване (патентована CRM технология) на хиалуронова киселина(ХК). Хиалуроновата киселина е един от основните компоненти на човешката съединителна тъкан, както и на епителната и мезотелиалната тъкан. В резултат на своя вискозитет, HYACORP ENDO GEL® GEL прилепва към повърхността на тъканите и абдоминалната стена, създавайки по този начин бариера срещу срастване, която държи съседните тъкани разделени по време на фазата на възстановяване след хирургичната процедура.