• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image

Фирма ACCENT MEDIKA  е изключителен представител на Германските фирми BioPolymer GmbH и BioScience GmbH,  с продукти като Crespine Gel – еднократна инжекция на основата на хиалуронова киселина (ХК) за вътреставно приложение, HyaCorp Endogel – антиадхезивен гел за предотвратяване на следоперативни сраствания, HyaDent BG – първият в света инжекционен продукт с хиалуронова киселина за професионална дентална употреба и др. Акцент Медика ООД също така е представител на Syntellyx AG производител на единственият в света метален имплант, който в рамките на около две години след имплантиране се резорбира от организма и фактически се трансформира в ендогенна кост.

Основна цел на фирмата е да представя най-новите световни тенденции в сферата на ортопедията, АГ, денталната медицина, регенеративната медицина и всички сфери в които вече осъществява дейност.

Продуктите на ACCENT MEDIKA включват медицински изделия с приложение в различни сфери на медицината, като голяма част от тях са на основата на хиалуронова киселина (ХК). Те се отличават с изключително високо качество, като активно повлияват  на организма и общото му състояние и цялостната кондиция.

Всички продукти са дългосрочно тествани и усъвършенствани. Свидетелство за тяхното качество и надеждност е предлагането и употребата им в цял свят.

Броят на продуктите на ACCENT MEDIKA се увеличава постоянно. Успехът ни идва от факта, че всички предлагани от нас  продукти са резултат на най-съвременни и напредничави технологии. Производството е ориентирано изцяло към използването на нови технологии и последни научни разработки в областта си.

Всеки човек има нужда да получи най-доброто когато се наложи мдицинско лечение или терапия . Нашите продукти ви дават всичко това.